Jump to content

Vážení zákazníci, milí keramici, dámy a pánové,

vítejte na stránkách naší společnosti, která Vás provede nabídkou keramických pecí a pokusí se usnadnit Vám jejich výběr.

Volba správného modelu keramické pece optimálně odráží místní technické podmínky, vede k uživatelské spokojenosti a v důsledku také úsporám pořizovacích i provozních nákladů. Řeší celý pálicí proces komplexně, bere v úvahu kapacitu dílny, její určení, charakter produkce a technologické i rozpočtové možnosti. Takže je namístě se před nákupem pece zeptat, co se chystáme vyrábět. Hlavně bývá dobré odhadnout, jak velké předměty hodláme zhotovovat a na jakou teplotu je budeme pálit. Dále potřebujeme vědět, zda je reálné obstarat elektrickou přípojku na motorový proud a můžeme-li utratit více než 40 000,- Kč. Pokud teď budou obě odpovědi záporné, nejedná se o žádnou prohru, jen o informaci, že si musíme pořídit pec na světelný proud do velikosti zhruba 50 l.

Krok po kroku se pak propracujeme k osazení správné pece do Vaší keramické dílny.

Sluší se zdůraznit některé zásady, jimiž se naše firma při prodeji pecí ROHDE dlouhodobě řídí.

 • Nenabídneme Vám pec se špatnými technickými parametry (např. max. vypalovací teplota do 1 250 °C, objem nad 60 l s el. přípojkou 230 V…)
 • Netajíme příplatkové položky, i když je máme nejlevnější na trhu. Proto bude vždy součástí cenové kalkulace i žáruvzdorná výbava (slouply a desky), odpovídající regulátor (od 60 l pecí výše vždy programovatelný), bez nichž pec nelze řádně užívat a jejich osazení je pro správnou funkci nezbytné. Naopak dokonalá izolace má být součástí základní výbavy pece, u nás se za vrstvu tkané textilie v plášti nepřiplácí…
 • Netvrdíme, že jsou ihned k odběru všechny pece z nabídky. Disponujeme však největšími skladovými zásobami hotových pecí v ČR a každý týden zadáváme do výroby další kusy. Buď podle konkrétních objednávek zákazníků, nebo zaznamenáme-li zvýšenou poptávku na určité modely…
 •  Všechny námi expedované pece vozíme sami tak, aby součástí prodejního servisu mohlo být prokazatelné poučení obsluhy v rozsahu požadovaném zákazníkem.  Chceme se zároveň přesvědčit, že budou vybaleny jako nepoškozené. Na místě také vyhodnotíme splnění bezpečnostních a protipožárních předpisů. V ideálním případě pece společně se zákazníkem uvedeme do provozu (spustíme iniciační výpal).
 •  Průvodní dokumentace k peci musí obsahovat krom účetních dokladů i záruční list, prohlášení o shodě, protokol o zaškolení obsluhy a u pecí ROHDE přidáváme i nepovinnou vstupní revizi technika elektro (je vyžadována správci budov provozovaných příspěvkovými a rozpočtovými organizacemi / školská a zdravotnická zařízení…).
 • Při objednání běžných modelů pecí (do 150 l vnitřního objemu) nevyžadujeme zálohy, platba probíhá převodem předem, případně v hotovosti při předání. Školské a zdravotnické organizace zřízené státem či obcemi hradí pec až v běžné lhůtě splatnosti bankovním převodem po dodání.
 •  Doprava pece k zákazníkovi po Česku je vždy zdarma stejně jako prokazatelné zaškolení obsluhy
 •  Na prodej pece nejsou vázány žádné další poplatky

Základními kritérii pro výběr pece jsou:

 • objem vypalovacího prostoru / pohybujeme se mezi 20 a 1000 l
 • tvar vypalovacího protoru / pece rozlišujeme kruhové a čtyřboké
 • způsob plnění / shora jsou šachtové, zpředu komorové
 • max. teplota pálení / do 1 230 °C jen pro pórovinu (měkkou keramiku), nad uvedenou hodnotu jsou pece vhodné i pro výpal kameniny
 • možnost el. přípojky / buď 400, nebo 230 V
 • ovládání / základní, případně vyspělejší programovatelný regulátor
 • rozpočet / umožní nákup větší pece, případně pece vyšší kvalitativní řady

Keramické pece ROHDE nabízíme v několika modelových řadách, které se vzájemně doplňují tak, aby oslovily všechny kategorie keramiků. Od úplných začátečníků (provozovatele výtvarných studií, uměleckých ateliérů, domácích, školních a terapeutických dílen) až po zavedené řemeslníky, tedy  hrnčíře, výrobce užitkové či dekorativní keramiky a kachloví.

Pece ROHDE Ecotop

startovní modely pro výrobce drobností. Plnohodnotné pece pro mateřské a menší základní školy, kde provozují keramické kroužky. Často se osazují ve střediscích volného času, u poskytovatelů sociální péče, v obecních a městských kulturních zařízeních a hojně také v domácnostech. Neradi používáme slovní spojení “hobby pec“, protože pece ROHDE Ecotop přes svoje rozměry od 20 do 60 l mohou odpálit zcela profesionální produkci.

Pece ROHDE TE MCC+

jsou typické studiové pece. Jejich velikost mezi 75 a 300 l je předurčuje pro nasazení v keramických dílnách všech kategorií. Zájemce o pece řady ROHDE TE MCC+ by měl vědět, že si pořizuje vyspěllé technologické zařízení, která však má svoje limity a je primárně určeno k pálení v oblastech teplot do 1 200 °C, výtvarníkům a provozovatelům uměleckých ateliérů, které napálí denně. Jedná se nejrozšířenější řady pecí ve školách typu ZUŠ, větších ZŠ, SŠ a DDM. Jedná se o statisticky nejprodávanější pece ROHDE.

Pece ROHDE TE S

Komu nestačí šířka vyzdívky pecí řady ROHDE TE MCC+, chce trvale dosahovat vyšších teplot, má ambice pálit denně a disponuje dobrými rozpočtovými možnostmi, nechť si koupí pec ROHDE TE S. Jedná se o robustnější a dražší variantu šachtových pecí pro průmyslové využití. Mohou sloužit v ateliérech, kde pracují s kameninou, vyrábějí předměty určené do exteriéru a naplno tak využijí výkonové rezervy, které pece ROHDE TE S poskytují... Výborně vzdorují  teplotám nad 1200 °C, při správné obsluze prokazují neuvěřitelnou trvanlivost. Vynikající izolační vlastnosti použitých materiálů, odolnost a nárůst hmotnosti se projevují ve vyšší ceně.

Pece ROHDE TE Q

jsou senzační kombinací vrchního plnění a čtyřbokého tvaru vypalovacího prostoru. Jedná se o perfektní pece, které se vyznačují výborným rozložením teplot, snadnou obsluhou (nakládáním) a hospodárností. Omezený výběr modelů znamená zaměření na velmi specifickou klientelu. Kupují je výrobci keramických obrázků, dekoračních kachlů, autoři malých sérií šperků a výrobci drobností, kteří se podřídí tvaru a velikosti pece.

Pece ROHDE KE N

jsou poptávány tam, kde se vyžaduje naprosto reprodukovatelný výsledek pálení téže vsázky, tedy u sériových výrobců, kteří si nemohou dovolit např. barevné odchylky u svého zboží. Pece řady ROHDE KE N jsou vytápěné z pěti stran (oproti KE L ještě záda a dveře), což zaručí výborné rozložení teplot. Spirály jsou umístěny v drážkách izolačních cihel - výborné řešení pro komfort obsluhy při nakládání... Koncepce pecí ROHDE KE N dovoluje pálit až teplotám 1 300 °C.

Pece ROHDE KE S

znamenají vrchol nabídky komorových pecí. Ke všem výhodám pecí ROHDE KE N přidávají ještě lepší teplotní poměry ve vypalovacím prostoru, protože mají spirály umístěné na nosných tyčích z pěti stran. Výrobce si proto může dovolit zvýšit maximální přípustnou teplotu na 1 320 °C.

Pece ROHDE KE B

jsou asi nejlepším kompromisem při volbě ideální komorové pece do Vašeho ateliéru ši keramické dílny. Mají plášť provedený v nerezu (jako pece řady KE N a KE S), spirály v drážkách ze tří stran (jako pece řady KE L), teplotu až 1 300 °C, pevný podstavec a účinný systém větrání, který prodlužuje životnost pece. Jedná se o statisticky nejprodávanější „komorovky“ v katzegorii 100 – 200 l. Cena je nejnižší na trhu a v Česku je lze koupit jen prostřednictvím naší firmy.

 

Nedílnou součástí obchodu s keramickými pecemi ROHDE je u nás odborný prodejní servis, který zahrnuje:

 • bezplatné poradenství
 • vypracování cenové nabídky pro účast ve výběrových řízeních
 • poskytnutí maximálních záruk
 • minimum administrativní zátěže klienta při objednávání pece
 • doprava zdarma před budovu
 • fyzická pomoc při manipulaci s pecí na místo určené zákazníkem
 • prokazatelné poučení obsluhy pece stvrzené protokolem o zaškolení
 • kompletní průvodní dokumentace (návody v ČJ, prohlášení o shodě, protokol o zaškolení).